گت بلاگز Uncategorized حفر چاه شیمیایی

در این روش با استفاده از فعل و انفعالـات شیمیایی ناشی از حفاری چاه عمیق انفجار حفاری چاه مواد منفجره می توان در طبقات حفاری کرد. معمولـاًدر این روش از دو نوع خرج استفاده می شود:

.۱. خرج سیلندری که باعث حفر چال سیلندری می شود.

.۲. خرج چال تراش که باعث افزایش قطر چال می شود.

۶-  الکتریکی : در این روش با تولید حفاری چاه عمیق الکتریکی ستونی یا قوسی یا جرقه‌ای،  عملیات نفوذپذیری در سنگ انجامـ میگیرد. در بعضی از این روش‌هـا با وجود بالـا بودن درجه حرارت، به دلیل کوتاه بودن زمان تماس الکتریسته، سنگ ذوب نمی شود ؛ اما در سایر روش‌هـا به دلیل بالـا بودن درجه حفاری چاه عمیق حرارت و طولـانی بودن زمان تماس الکتریسته حفاری چاه عمیق با سطح سنگ، پس از ذوب شدن سطح سنگ، سنگ می شکند.

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :